Blog

Ako vychovať dvojjazyčné deti?

Určite vás všetkých zaujíma, koľko jazykov je dieťa schopné sa naučiť a v akom veku je najlepšie začať s učením. Podľa výskumov je už veľmi malé dieťa schopné naučiť sa päť jazykov naraz bez toho, aby sa pomýlilo.

Čo môžete urobiť doma?

Ak ste dvojkultúrna rodina hovoriaca dvoma jazykmi, najlepšie je rozdeliť si úlohy, kedy jeden rodič hovorí jedným jazykom a druhý druhým.
Ak je jeden z vás dobrým v nejakom jazyku, môžete ho naučiť svoje dieťa hneď po narodení. Týmto spôsobom otvoríte tzv. okno príležitostí (windows of opportunity) v mozgu dieťaťa a jeho schopnosti učiť sa jazyk. Okná príležitostí na učenie sa jazyka sa vekom zmenšujú, takže čím skôr začnete, tým lepšie. Nebojte sa, že vaše dieťa bude hovoriť neskôr ako jeho rovesníci, ale bude mať výhodu, že sa neskôr v živote naučí akýkoľvek ďalší jazyk rýchlejším tempom.

Aká je ďalšia dobrá príležitosť?

Je to prihlásenie dieťaťa do dvojjazyčnej školy alebo škôlky, kde sa jazyk používa bežne. Potom to už len posilniť doma, napríklad prostredníctvom hier, hádaniek a pomenovávania bežných predmetov. Vaše dieťa ani nebude vedieť, že sa učí.
Keď bude mať dieťa správny vek, nechajte ho pozerať televíziu v inom jazyku. Vstup jazyka by mal byť čo najdlhší, aspoň 3 hodiny denne.
Je možné, že dieťa použije oba jazyky v jednej vete. Nemajte z toho obavy. Príde čas, keď deti budú vedieť dokonale rozlíšiť, ktorý jazyk je ktorý. Keď sa už rozhodnete na dieťa hovoriť napríklad anglicky, je dôležité, aby ste to už nemenili. Dieťa dospeje do veku, kedy zistí, že ovládate oba jazyky a už s vami nebude tak ochotne používať jazyk, ktorý by pre neho mohol byť ťažší.
Ďalšou výhodou učenia sa dvoch alebo viacerých jazykov je, že váš mozog využije viac svojej kapacity a dôkladne sa rozvíjajú rôzne schopnosti. Možno uvidíte, že vaše dieťa je kreatívnejšie a pozerá sa na problém z iného uhla pohľadu.
Ak stále nie ste presvedčení a ani jeden z vyššie uvedených dôvodov vám nestačí, učte svoje dieťa jazyk len tak. Je to zábava a neskôr v živote vždy veľmi užitočný nástroj. Takže hor sa do učenia.

S láskou,
Ivanka a vaše Mundo

Author: Mundo